Wat is het mentorproject Laten we Welzijn?

Laten we Welzijn is een mentorproject voor jongeren die een stapje verder willen komen en daarbij iemand nodig hebben die er voor hen is. De mentor en de jongere trekken een jaar met elkaar op om van elkaar te leren, vaardigheden te ontwikkelen en de goede weg in te slaan. Want samen sta je sterk, en samen sta je er niet alleen voor!

Mentorproject Laten we Welzijn

Voor wie is Mentorproject Laten we Welzijn?

Wij zijn er voor jongeren tussen de 11 en 30 jaar, die gemotiveerd zijn om samen met een mentor op te trekken. Ze hebben daarbij een laagdrempelig doel over iets wat ze willen leren. De vrijwillige mentor is iemand die aansluit bij dit doel en een klik heeft met de jongere. Samen trekken ze een jaar lang met elkaar op om het doel te behalen.

Waar gaan de doelen over?

Doelen kunnen bijvoorbeeld gaan over:

 • Sociale vaardigheden
 • Zelfvertrouwen
 • Identiteit
 • Eenzaamheid
 • Vrijetijdsbesteding
 • Steunend netwerk
 • Zelfredzaamheid
 • Goede keuzes maken
 • Uiten van emoties en/of het bespreekbaar maken van zorgen of problemen.

 

Het mooie van een mentortraject is dat je kan leren van elkaar. Veel jongeren hebben hun doelen behaald middels het mentorproject en konden weer zelfstandig en samen met anderen verder. Zij hebben weer vertrouwen in hun toekomst en staan steviger in hun schoenen. Mentoren vinden het een unieke leerervaring. Het vergroot je coaching skills en je ondervindt hoe bijzonder het is om van betekenis te kunnen zijn!

Wie zijn de jongeren?

Jongeren die gekoppeld worden aan een vrijwillige mentor zijn:

 • Tussen de 11 en 30 jaar.
 • Hebben een (laagdrempelig) doel van iets wat ze willen leren.
 • Wonen in de Gemeente Ede
 • Zijn gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen

Wie zijn de vrijwillige mentoren?

Alle mentoren zijn (jonge) mannen en (jonge) vrouwen uit Ede, die het tof vinden om iets te betekenen voor een jongere voor de duur van een jaar. De minimumleeftijd van een mentor is 18 jaar en de mentor moet een bewijs van goed gedrag aan ons kunnen overhandigen. De mentor krijgt trainingen aangeboden om op een goede manier invulling te geven aan het mentorschap.

Een jaar

Het team van Laten we Welzijn werft mentoren en jongeren. Wij maken kennis met de mentoren en jongeren en koppelen jongeren aan een mentor die bij hen past. Een persoonlijke klik tussen een mentor en jongere vinden wij een belangrijke voorwaarde voor een goede koppeling. Gezamenlijke interesses of hobby’s zorgen ook vaak door een passende koppeling.

De jongere mag na of tijdens het kennismakingsgesprek met zijn mentor aangeven of hij het mentortraject ziet zitten met deze persoon.

De duur van een mentorproject is één jaar. Vaak wordt er wekelijks of om de week een uur met elkaar doorgebracht, maar hoe je dit invult spreek je samen af.

Vanuit het project wordt het traject verder begeleid. Er is 3 keer een (telefonische) evaluatie. Aan de vrijwillige mentor wordt ondersteuning geboden vanuit het team van Laten we Welzijn. Er worden trainingen aangeboden om de vrijwillige mentor te ondersteunen in zijn of haar taak als mentor.

Achtergrondinformatie

‘Laten we Welzijn’ is opgericht door Netwerk Dien je Stad in samenwerking met Stichting Arta en Stichting Breder. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het mentorproject en de samenwerking die hier voor nodig is met andere partijen.

Wij werken samen met jeugdhulpaanbieders, onderwijs, welzijnsorganisaties en de gemeente Ede.

Onze partners

Netwerk dien je Stad

Netwerk Dien je Stad is een lokaal jongeren vrijwilligersnetwerk dat hulp en netwerk biedt aan mensen die weinig of geen netwerk hebben. Dien je Stad richt zich speciaal op jongeren die in de gemeente Ede wonen en alleen of met anderen iets voor (kwetsbare) mensen willen betekenen. Mentorproject Laten we Welzijn is onderdeel van Netwerk Dien je Stad.

Jan Arends

De zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met ADHD, agressie, autisme, depressie en gedragsproblemen, komt steeds meer te liggen bij de directe omgeving van deze doelgroep. Graag ondersteunt Jan Arends de omgeving van (jonge) mensen met door het aanbieden van trainingen. Jan Arends geeft de basis- en verdiepingscursussen aan de mentoren.

Laten we Welzijn wordt gesteund door