Professional

Komt u in uw werk regelmatig in contact met jongeren tussen de 11 en 30 jaar uit Ede, die de steun van een maatje wel kunnen gebruiken? Dan wil Laten we Welzijn graag met u samenwerken.

Toeleiding

Als u het idee heeft dat een jongere die u begeleidt, baat zou hebben bij het hebben van een maatje, maken wij graag kennis met deze jongere. De jongere kan zelfstandig naar ons toe komen of met een vertrouwd persoon. Een huisbezoek behoort ook zeker tot de mogelijkheden. Wij werken samen met ouders, scholen, hulpverleningsinstanties, formele en informele zorg en andere partners uit het sociaal domein.

Voorlichting

Om een goed beeld te geven van het Maatjesproject Laten we Welzijn, worden wij graag uitgenodigd om een presentatie te geven aan uw team of aan een groep jongeren die u kent. Als u zelf jongeren wilt voorlichten over ons project en de mogelijkheden die er zijn, laat het ons weten, dan leveren wij flyers.

Onze werkwijze

Als er een jongere bij ons project wordt aangemeld verzorgen wij de intake met de jongere. Afhankelijk van de leeftijd van de jongere overleggen wij met de jongere, zijn/ haar ouders of de betrokken professional hoe en waar we de intake laten plaatsvinden. Als het doel past in het maatjesproject, wordt er een maatje gezocht die op de jongere en het doel aansluit. Na de intake gaan wij actief op zoek naar een maatje die past bij de jongere. Als het maatje is gevonden houden we een matchgesprek. Indien er voldoende klik is, gaat het traject starten. Vanaf de kennismaking tot aan het afsluitgesprek valt het traject en het contact tussen het maatje en de jongeren onder de verantwoordelijkheid van Laten we Welzijn.