Mentorproject Laten we Welzijn

Laten we Welzijn

Veel jongeren missen iemand aan hun zijde. Iemand die voorziet in steun en advies. En iemand waar ze vragen aan kunnen stellen en ervaringen mee kunnen delen. Ze voelen zich eenzaam en lopen vast in hun sociale ontwikkeling. Mentorproject Laten we Welzijn is er voor deze jongeren.

Wij koppelen jongeren met gedeelde interesses aan elkaar. Ze trekken met elkaar op, werken samen aan persoonlijke doelen en ondernemen activiteiten.
Eenzame jongeren komen hierdoor weer onder de mensen. Ze krijgen zelfvertrouwen en leggen in de toekomst makkelijker contact met potentiële nieuwe vrienden. Ze bouwen een vriendschap voor het leven en zijn weer zelfredzaam.
Dit heeft een preventieve werking, want het project voorkomt problemen in de toekomst onder de hulpvragers.
Jongeren in een kwetsbare situatie ervaren steun om weer in hun kracht te kunnen komen.

Wat kun je vinden op deze site?

  • Uitleg over hoe jouw traject vorm krijgt
  • Uitleg over de basiscursus
  • Uitleg over de intervisiemomenten
  • Formulier gedragscode
  • Formulier vrijwilligersovereenkomst
  • Formulier declareren
  • Profielen van wachtende jongeren

Als mentor heb je regelmatig contact met de jongere zodat je elkaar echt leert kennen en goed kunt aansluiten bij elkaar. Aan het begin van het traject zie je elkaar wekelijks een uur, daarna kan de frequentie lager worden. De duur van een mentorproject is één jaar, met een startfase, tussenevaluatiefase en een afrondingsfase.

Samen met je jongere stem je af hoe je het mentorproject vorm geeft. Sommige mentoren kiezen er voor om in het centrum af te spreken, de ander gaat wandelen, fietsen of ergens wat drinken.

Tijdens de activiteiten werken de mentor en de jongere aan de doelen waar de jongere graag verder mee wil komen.

Mentor zijn van een jongere is verantwoordelijke job en het vraagt veel verschillende kwaliteiten en soms ook de nodige kennis.  Basiskennis van mogelijk aanwezige problematiek is belangrijk zodat je hier goed mee om zult gaan. Ook is het van belang dat je goed weet wat jouw rol als mentor is, wat jouw grenzen zijn en hoe je duidelijke afspraken kunt maken met je jongere. Tijdens de basiscursus krijg je handvatten aangeboden om jezelf hierin te verstevigen.

Onze basiscursus wordt verzorgd door Jan Arends. Wij adviseren alle mentoren éénmaal deel te nemen aan de basiscursus.

Zoals in het blok van de basiscursus staat is het een verantwoordelijke job om mentor te zijn. Daarom is het goed om met andere mentoren samen te komen. Tijdens de intervisiemomenten heb je gesprekken met elkaar die gaan over je mentortraject. Waar loop je tegenaan? Herkennen andere mentoren dit? Op deze manier leer je met en van elkaar. De intervisies geven je meer inzicht in je mentortraject en helpt je met andere mentoren in contact te komen.Profiel wachtende jongeren

Om een beter beeld te schetsen van onze jongeren hebben wij profielen van hen gemaakt. Deze profielen helpen jou om inzicht te krijgen in welke personen hulp nodig hebben en hulpvragen er liggen. Spreekt een profiel je aan? Laat het ons weten. Wij koppelen je graag aan iemand waarvan jij denkt dat dit bij jou zou kunnen passen